PRIVAT PROFF

Miljøfokus i Gausdal Landhandleri

Selv om ikke den tradisjonsrike rødfargen på Landhandleriets lastebiler har blitt grønn; her følger de med i tiden, og tenker miljøvennlig når bilparken fornyes.

Vi lever i en tid hvor global oppvarming og forurensing av ulik art er et «hett» tema. For å bidra til minst mulig luftforurensing, er det naturligvis viktig å være miljøbevisst – også når det kommer til utslippsfiendtlige kjøretøy.

Gausdal Landhandleri (GL) er så absolutt sitt ansvar bevisst i denne sammenhengen. Transportsjef hos GL, Trond Håkon Henriksen, kan fortelle at de allerede i 2014 begynte med utskifting av eldre kjøretøy – og gikk til innkjøp av vogntog med såkalt Euro 6-motorer. Det betyr at de er typegodkjent etter de siste kravene til utslipp av CO2.

I takt med den teknologiske utviklingen, har de også i senere tid investert i 11 nye biler med denne miljøvennlige motoren. Samtidig er de genuint opptatt av kvalitet og sikkerhet for sjåfør, så vel som for omgivelsene.

438813-fae18c0463294eff796685c639ff92ba

Med topp moderne biler og utstyr sikrer de en god og trygg arbeidsplass, og bidrar til at luftforurensingen reduseres betraktelig.

Så det er ikke elbiler det er snakk om her? Vi kan høre Henriksen trekke på smilebåndet. Han sitter i bil på vei til jakt denne helgen i september. Nei, det er nok ikke det. Men du skal ikke se bort ifra at det vil komme – også når det gjelder tyngre kjøretøy. Det som er veldig bra med disse Euro 6 dieselmotorene, er at det ut av eksosrøret kommer nesten bare rent vann. Noe som gjør at vi får lov å kjøre på dager når det er store restriksjoner i hovedstaden og andre byer med spesielt høy luftforurensing.

Gausdal Landhandleri er kjent for å være gode på logistikk. Kombinerer man god logistikk med en relativt ny bilpark – ja, da blir det gode løsninger som hegner om miljøet, samtidig som kunden får rett vare, levert til rett sted – og til rett tid. I tillegg optimaliserer GL kjørerutene sine, og har alltid gods på bilen – når de leverer varer til kunder, tar de også med seg varer fra leverandører tilbake på samme rute. Resultat: Færre kjørte kilometer, ergo mindre utslipp. Bra for miljøet.

Kort oppsummert: Landhandleriet tenker grønt, og er i så måte en foregangsbedrift i miljøvennlig transport.