PRIVAT PROFF

Faste kundekontakter - din trygghet

Gausdal Landhandleri er opptatt av god kundeservice i alle ledd. Uteselgerne våre er i så måte intet unntak. Kunden står alltid i fokus, og det handler om å skape gode relasjoner.

Forretningsånden til Gausdal Landhandleri går helt tilbake til oppstarten i 1938. De to brødrene Torleif og Asbjørn Seielstad åpnet butikk med ymse varer som lokalbefolkningen hadde behov for. Men den gang da, som nå: Det var vel så viktig å knytte gode tillitsforhold med kundene, som å selge gode produkter. Butikken ble en forretningsmessig suksess, og mye tyder på at en av årsakene til det var at brødrene alltid tok seg god tid til den enkelte kunde. På den måten skapte de også en sosial arena for bygdefolket. Ikke bare fikk du kjøpt kvalitetsvarer, du kunne også slå av en prat om vær og vind med kremmeren eller naboen. Og det er akkurat dette - å evne å kombinere solide produkter, bredt sortiment og gode kunderelasjoner, som også i dag gjenspeiler Gausdal Landhandleris opprinnelige forretningsånd. Odd Egil Dalheim og Dag Kåre Sørensen har jobbet som uteselgere hos Gausdal Landhandleri i en årrekke. Begge stortrives i jobben, og kan fortelle at dagens Gausdal Landhandleri legger sin sjel i å ivareta gründernes strategi.

Vi skaper trygghet for kundene med enkle rutiner, og det er viktig for relasjonsbyggingen at vi med vår fagkunnskap viser engasjement for den enkeltes prosjekt, uavhengig av størrelse på prosjektet. Vi skal oppfylle de ulike ønsker og behov, ansett! sier Dag Kåre, og understreker at det er viktig å kjenne kundene sine. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for dere?

Vi er så heldige at vi stort sett kan legge opp dagen vår selv. Ofte reiser vi rett hjemmefra og på kundebesøk - enten det er til et varehus, byggeplass eller til en privatperson. Vår oppgave er å sørge for at kunden får gode råd, prisriktig tilbud, regelmessig og god oppfølging – ikke minst i forhold til vårt eget motto: Rett vare, til rett tid og på rett sted. Vi skal skape trygge rammer og være kundenes tillit verdig. Vi legger selvfølgelig stor vekt på det faglige, men dersom kunden har tid slår vi også gjerne av en prat om fisketuren eller elgjakta, smiler Odd Egil. Dag Kåre Sørensen supplerer:

Ingen dager er like. Av og til må vi snu oss på hælen, alt ettersom hvilke behov kunden har. Noen har tilmålt tid, mens andre har det ikke. Vår fagkompetanse skal bidra til at kunden uansett får et positivt resultat. I tillegg til kundebesøk, samarbeider uteselgerne med proffkontaktene inne hos Gausdal Landhandleri. Noen ganger er også de med på kundebesøkene. Det skaper samhold i alle ledd, og er ifølge disse to herremenn av stor betydning for å kunne hjelpe kunden på alle områder.

De forteller videre at de med jevne mellomrom tar med seg leverandører og kunder på forskjellige turer, noe som bidrar til tillit mellom kunde og selger. Hyggelig sosialt samvær er selvfølgelig en viktig faktor på slike reiser, og det gir også de ulike aktørene mulighet til å komme med innspill til gode løsninger for det enkelte byggeprosjekt. Pedersen og Sørensen, som dekker henholdsvis områdene Lillehammer, Gjøvik, Toten og Hadeland – samt Ringsaker og helt opp til Røros i Sør-Trøndelag, er overbevist om at hemmeligheten bak Gausdal Landhandleris suksess handler om eksepsjonelt god logistikk, høy faglig kompetanse og et svært godt arbeidsmiljø. - Transport- og logistikksystemet vårt gjør oss konkurransedyktige og pålitelige. Og selv om Gausdal Landhandleri har vokst seg store, og per i dag har flere byggevarehus rundt omkring i landet, blir vi ikke styrt som en kjede. Ånden om å ha bakkekontakt er fortsatt tilstede. Vi er en eneste stor familie, og alle som én er vi med på å drive bedriften, avslutter selgerne entusiastisk.