PRIVAT PROFF

ESSDRIVE - Treskruen som er raskere, sterkere og mer ergonomisk

13. februar 2019

ESSDRIVE er skruen som griper umiddelbart og reduserer belastningen på kroppen.

Embedded content: https://www.youtube.com/embed/uVMXaOls798

ESSDRIVE-USP-skrue 710

  • Spissen gjør at skruen griper umiddelbart
  • Hodeformen gir en perfekt finish uten sprekker og fliser
  • Fresespor på stammen gir et lavt innskruingsmoment og bidrar til økt klemkraft
  • Ny og enda sterkere stålkvalitet
  • Spesielt god i vanskelige posisjoner der leddene får uønsket belastning
  • Krever kun 1 kg oppstartstrykk sammenlignet med bransjegjennomsnittet på 3 kg

ESSDRIVE Handverker mindre belastning neg

Treskruen ESSDRIVE er et resultat av verdens største database med målinger av hvordan og hvorfor skruer fungerer som de gjør. Etter 4 års forskningsarbeid og hundrevis av intervjuer med profesjonelle brukere begynte Essve å utvikle det de ønsket skulle være verdens beste treskrue. Med innsikt fra 1.6 millioner målinger av 54 ulike skruemerker, lyktes de med å konstruere en helt ny type treskrue som er raskere, sterkere og mer ergonomisk.

ESSDRIVE er skruen som griper umiddelbart og reduserer belastningen på kroppen.

ESSDRIVE-treskrue