PRIVAT PROFF

Ekstraordinært prisvarsel 1.november

22. september 2020

Varsel om ekstraordinær prisøkning

Det er sterkt økende etterspørsel etter trelast, samtidig som det er generelt lave trelastlager i hele Europa og en ustabil produkssjonssituasjon i flere land. Dette har resultert i kraftig økende trelastpriser. Basert på varlser fra våre leverandører ser vi oss derfor nødt til å endre våre priser på trelast og en del trebaserte produkter fra 1.november.

Ca. endringer pr varegruppe fra våre hovedleverandører:

Varegruppe Økning
Hvitt byggtre 7-10 %
Kledning Inntil 7 %
Impregnert 6-10 %
Panel 0-5 %
OSB og finerplater Inntil 5 %

Vi håper på forståelse for den ekstraordinære prisøkningen.

Alle våre sonefrakter økes fra samme dato med kr 40,- eks. mva. pr sone.

Ordinært prisvarsel for 1.oktober finner du her.