PRIVAT PROFF

Fremtiden byr på utfordringer

4. februar 2016

Det er slettes ingen enkel sak å skulle sende inn en byggesøknad - selv om det kanskje bare er snakk om en ny garasje. Nå skal dette bli like enkelt som selvangivelsen etter hvert har blitt.

En av foredragsholderne på årets fagmesse for proffene, direktør Bengt Herning fra hovedorganisasjonen Virke, er opptatt av å sikre like konkurransevilkår, slik at bransjen er rustet til å håndtere utenlandsk konkurranse.

396176-bd6c47c12d5814c6eec53716ff64833f-d06e7a4bd3de403eccd2edc070410cd1bengtherning

— Markedet etterspør billige ting, men det aller viktigste er å ha en ryddig og ordentlig bedrift. Tidligere kunne man ha lokal godkjenning for ansvarsrett, den er nå opphørt – og sentral godkjenning er obligatorisk. Følger man lover og regler, betaler skatter og avgifter, og samtidig kan dokumentere hvilke produkter man bruker og hvor de kommer fra – ja, da er mye gjort. For å overleve i byggenæringen, er det nemlig kjempeviktig at snekkeren handler lovlig og bruker godkjente byggevarer – f.eks trelast, forteller direktøren.

Hovedorganisasjonen Virke organiserer de fleste innenfor handelsleddet og representerer over 20.000 virksomheter. De jobber for bedre rammevilkår for sine medlemmer, og skal være et bindeledd mellom din virksomhet, resten av bransjen og myndighetene. Med andre ord: Det er nok en god ide å lytte til informasjon fra denne mannen.

Alle må ikke bli akademikere. Å bli snekker burde være mer enn bare OK.

Du nevnte i ditt foredrag at verden blir stadig mer digitalisert, også i byggenæringen. Hvordan vil dette fortone seg i hverdagen?

— Det er mange ting som blir enklere med digitalisering, og entreprenører og håndverkere må bli flinkere til å bruke dette systemet. Vi må tilpasse oss mulighetene innenfor digital handel, og logistikken ved bestilling av varer blir langt bedre.

Hvordan er stå’a for byggenæringen per i dag? — Vi står ovenfor noen utfordringer! Og nå som oljen tar slutt, må vi vare med på den framtidsrettede ferden –det grønne skiftet. Framtidens bygg vil ha takstein med integrerte solceller. Ja, det er faktisk allerede i bruk noen steder. Men for all del: Det går ganske bra med byggenæringen i Norge. Vi kjøper fortsatt mye nybygg, og ettersom det vil bli en urbanisering, hvor vi bygger tettere og høyere, vil bransjen overleve så lenge man driver seriøse konkurransedyktige bedrifter, sier Herning -ansvarlig for byggevarehandelen Virke.

— Vi blir stadig flere mennesker i Kongeriket Norge. Det bygges som aldri før. Like fullt har vi mangel på boliger. Det bygges fortsatt mye i distrikts-Norge, ikke minst hytter. Tilstrømmingen til østlandsområdet og spesielt til Oslo og omegn, er stor.

— Det skal bygges mye nytt, men også med tanke på eldrebølgen som er rett rundt hjørnet, hvor folk vil bo lengst mulig hjemme, og kanskje må tilpasse boligen … Det er ingen tvil: Vi trenger håndverkere!

Bengt Herning fra hovedorganisasjonen Virke sier det slik:

— Foreldre må få øynene opp. Alle må ikke bli akademikere. Å bli snekker burde være mer enn bare OK.